Giới thiệu chương trình giáo dục và chăm sóc trẻ tại Kindyland

Các cơ sở của Kindyland đều bắt buộc phải có khuôn viên cây xanh rộng rãi, thoáng mát. Vì trường chủ trương đảm bảo cho trẻ vận động, trải nghiệm và khám phá nhiều. Trong ngày con sẽ có các tiết học trải nghiệm ngoài trời.