Chương Trình Lớp Teddy

 là chương trình học hướng đến sự phát triển toàn diện qua những cử chỉ, hành vi biểu hiện cảm xúc đầu tiên của trẻ.
Chăm sóc: Ở độ tuổi này, trẻ sẽ được hoàn toàn chủ động trong các hoạt động và các tiết học hàng ngày, trẻ vẫn có thể nhờ đến sự giúp đỡ, hỗ trợ của giáo viên khi cần thiết.
Học tập: Chương trình tại KindyLand giúp trẻ phát triển toàn diện và hoàn hảo về cả 5: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ và tình cảm – xã hội. Giúp trẻ hòa nhập, sáng tạo và trở thành một cá thể tích cực trong xã hội. Bên cạnh đó, trẻ sẽ được phát triển tư duy bằng việc tập làm quen với bảng chữ cái, các biểu tượng toán học…
Phát triển kỹ năng: Với chương trình học tại KindyLand, trẻ sẽ được phát triển toàn diện về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm – xã hội.  Ở lứa tuổi này, trẻ sẽ được phát triển mạnh về kỹ năng trong tất cả các hoạt động, khả năng ứng xử và phản ứng với môi trường xung quanh. Trẻ cũng bắt đầu được chú trọng phát triển về chữ viết và toán học, giúp khả năng tư duy của trẻ được hình thành với trình độ cao hơn, chuyên sâu hơn.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

THỜI GIANCHƯƠNG TRÌNH
7:30 – 8:30ARRIVAL / Đón trẻ
MORNING EXERCISE/ Hoạt động thể chấtBREAKFAST/ Ăn sáng
8:30 – 9:00OUTDOOR ACTIVITIES/ Hoạt động ngoài trời
9:00 – 9:30MONTESSORI METHOD/ Phương pháp Montessori
9:30 – 9:45MORNING SNACK (FRUIT)/ Ăn nhẹ (hoa quả)
9:45 – 10:45MAIN ACTIVITIES/ Hoạt động chính khóa
10:15 – 11:15 CIRCLE TIME/ Trò chuyện theo chủ đề
11:30 – 12:30TABLE SET UP/ Chuẩn bị bàn ăn 
LUNCH/ Ăn trưa
12:30 – 14:00NAPTIME/ Ngủ trưa
14:00 – 14:30AFTERNOON SNACK/ Ăn xế
15:00 – 16:00 EXTRA ACTIVITY/ Hoạt động ngoại khóa
ENGLISH/ Giờ Anh ngữ (GV Bản xứ)
16:00 – 16:15AFTERNOON SNACK/ Ăn nhẹ chiều
16:15 – 16:45 OUTDOOR ACTIVITIES/ Hoạt động ngoài trời
17:00DISMISSAL/ Trả trẻ